YKS Sınavı Nedir?

YKS Sınavı Nedir?

  • 12 Oct 21
  • Dersimix Akademi
  • 65 views
  • 0 Comment

YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı), 2018 yılı itibariyle ÖSYM tarafından uygulamaya geçmiş bir sınav sistemidir. Her yıl bir kere olmak üzere gerçekleşir. Bu sınavın amacı, lise son dönemde eğitim gören öğrencilerin veya mezun fark etmeksizin, üniversiteye yerleştirme sınavıdır.

YKS sınavı, üç oturumdan oluşmaktadır.

İlki, Temel Yeterlilik Testi (TYT) olarak bilinir. Bu sınava giren kişiler toplamda dört alandan sorumludur. Bu alanlar; Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerdir. Bu sınavda, öğrencilerin karşısına lisenin ilk iki senesinde öğrenilen konular çıkar. TYT sınavı, tüm öğrencilerin sorumlu olduğu bir sınavdır. İlk oturum olan bu sınavda bölüm ayrımı yoktur. Bu sınav sonucunda öğrenciler iki yıllık bölümleri tercih edebilirler. TYT sınavının AYT sınavına etkisine %40’tır. TYT sınavında toplamda 120 soru vardır. Öğrencilere verilen süre ise toplamda 135 dakikadır.

İkincisi, Alan Yeterlilik Sınavı, lisans bölümlerine yerleşmek isteyen öğrenciler için yapılan bir testtir. Bu sınav, TYT’nin ertesi gününde yapılır. Alan Yeterlilik Sınavında adından da anlaşıldığı üzere öğrencilerin alanlarına göre bilgileri ölçülür. Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel bölümünde olan kişilerin kendi bölümlerine göre test alanları vardır. Bu sınavda herkes kendi alanından sorumludur. Bir sayısal öğrencisi, sayısal bölümü çözebilir veya isteğine göre diğer alanlarda bulunan soruları da çözebilir. Sınav içerisinde, lisenin son iki senesinde görülen konular mevcuttur. Fakat bazı temel konuları da içerebilir. AYT sınavında toplamda 160 soru bulunmaktadır. Öğrencilere verilen süre 180 dakikadır. Toplam dört bölüm vardır.

Üçüncüsü ise Yabancı Dil Testi (YDT), yabancı dil bölümlerinden birine yerleşmek isteyen kişilerin girdiği bir alan sınavıdır. Toplam 80 sorudan oluşur. Verilen süre ise 120 dakikadır.