YKS En Yüksek Puan 500 Mü?

YKS en yüksek puan 500 mü? 15 ve 18 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturum şeklinde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı gerçekleştirilecektir. Bu sınavlar sonrasında 3.243.409 adayın puanları belli olacaktır. Yapılan TYT yani Temel Yeterlilik Sınavı ile öğrencinin 9 ve 10. sınıf derslerindeki bilgileri ölçülmektedir. Mantıksal düşünme, problem çözme kabiliyetleri, akıl yürütme yetenekleri gibi konular puanlanmaktadır.

TYT sınavından önce ise, AYT yani Alan Yeterlilik Sınavı yapılmaktadır. Bu sınavda da öğrencinin alan derslerinden edindiği bilgiler ölçülmekte ve girmek istedikleri bölüme göre yeterlilikleri saptanmaktadır. İstedikleri bölümlere yerleştirilmesi aşamasında alan dersleri başarısı önem taşımaktadır.

Diğer sınav yapılan bir alan ise DİL olmaktadır. Ortaöğrenim Dil Alanı öğrencilerinin yerleştirilmesinde bu sınav çok önemli bir yer tutmaktadır. Yapılan üç sınav bunlardır. Burada YKS en yüksek puan gündeme geldiği zaman karşımıza farklı temel kriterlerin çıktığını rahatlıkla ifade edebiliriz.

Yapılan açıklama ile 2022 yılında AYS ve TYS için baraj puan kalkacaktır. Baraj puanı kalması ile Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölümlere girme yolu, sınav başarısına bakılmaksızın, özel yetenek sınavı ile belirlenecektir. O yüzden özel yetenekleri olan öğrencilerin bu fırsatı değerlendirmeleri ve yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm sınavlarını kaçırmamaları beklenmektedir.

En yüksek YSK puanı 500 olacaktır. Yani tüm sorulara cevap veren ve tek bir yanlışı olmayan öğrencinin alacağı puan olarak bu puan belirlenmiştir. En düşük YSK puanı ise 100 olarak belirlenmiştir. Yani sıfır cevabı olan bir öğrenci 100 puan alacaktır.

YKS Puan Türleri Nelerdir?

YKS yani Yükseköğrenim Kurumu Sınavında üç oturumda öğrencilerin yetenek ve bilgileri ölçülecek sonrasında okumak istedikleri üniversitelere yerleştirilmeleri yapılacaktır. Bütün sınava giren öğrencilerin amacı istedikleri bir bölüme kayıt yaptırarak öğrenimlerini bitirebilmektir. YKS en yüksek puan hesaplaması yapılırken YKS puan türleri de hesaplanmaktadır.

Yerleştirilme yapılırken baraj uygulaması yapılmayacak, ancak ortaöğrenim başarı puanı da sınav sonuçlarına eklenecektir. Böylece öğrencinin üç günde başarısı ölçülmemiş olacak, genel öğrenim başarısı da eklenebilmiş olacaktır. Bunun da birçok öğrencide sınav gerilimini azalttığı söylenebilir. Tüm öğrenim yaşamlarının sonucunun üç günlük bir sınav ile belirlenmesi elbette doğru bir yöntem değildir.

Puan türlerini şöyle sıralayabiliriz. Sözel, Sayısal Sözel, Eşit Ağırlıklı ve Yabancı Dil. Bu alanlardan öğrencinin başarısı sınavda belirlenecektir. Giriş yapılması istenen üniversite bölümüne yerleşmek için o yıl en yüksek puan getirmiş olan alan puanlı öğrenciler sırası ile yerleştirilecektir. Sonrasında da puanlarına göre yerleştirildikleri bölümler açıklanacaktır.

YKS En Yüksek Puan Nasıl Belirlenir?

SAY, SÖZ, AE ve DİL baraj puanlarının bu yıl sınavdan kalkması ile herkesin sınav başarısı çok düşük olsa bile yetenek sınavları ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Spor Akademisi gibi alanlara girme şansı artmıştır. Eski sistemde özel yeteneğe sahip insanlar barajı aşamadıklarında yetenek sınavlarına katılamamaktaydı. Yani bu yöntem ile özel yetenekli insanların önü açılmıştır.

TYT puanı şöyle hesaplanmaktadır. Türkçe Testi sonucu % 33 oranında katılmaktadır. Sosyal Bilimler Testi Sonuçları ise % 17 oranında TYT puanını etkilemektedir. Temel Matematik testi ise TYT puanına % 33 oranında katılmaktadır. Fen Bilimleri Testi sonucunun ise TYT puanına etkisi %  17 oranındadır.

AYT Sonuçları ise şöyle hesaplanmaktadır. %50 Türkçe Dili ve Edebiyatı ve coğrafya testinin ağırlığı ile % 50 Sosyal Bilimler Sözel Puanı oluşturmaktadır. Sayısal Puan ise % 50 Matematik ile % 50 Fen Bilimleri ağırlığı ile belirlenmektedir. Eşit ağırlıklı Puanı ise % 50 Türkçe Dili ve Edebiyatı Ve Coğrafya ile % 50 Matematik ile % 50 Fen Bilimleri Ağırlığı ile belirlenmektedir.