Lise son sınıfa gelen öğrenciler, üniversite eğitimine başlayabilmek için seviyelerini ölçen bir sınava girerler. Kimileri istedikleri sıralamaya ve puanlara sahip
Showing 1-10 elements of 10 Result