UCAT Sınavı Nedir?

Üniversite Klinik Yetenek Testi (UCAT), Birleşik Krallık Üniversitelerinden oluşan bir konsorsiyum tarafından tıp ve dişçilik lisans programları için kullanılan bir kabul testidir. UCAT, üniversitelerin yeni doktor ve diş hekimlerinin klinik kariyerlerinde başarılı olmaları için gereken en uygun zihinsel yeteneklere, tutumlara ve profesyonel davranışlara sahip adayları seçmelerine yardımcı olur. UCAT, iki saatlik bilgisayar tabanlı bir testtir. Her biri çoktan seçmeli formatta bir dizi soru içeren, ayrı ayrı zamanlanmış beş alt testten oluşur. Test bir kez başlatıldıktan sonra bir ara için duraklatılamaz, ancak her alt testten önce zamanlı bir talimat bölümü vardır. Adaylar, belgelenmiş bir tıbbi durum veya engellilik nedeniyle ek süre alma hakları varsa, standart UCAT'a veya testin genişletilmiş versiyonlarından birine girerler. Dört bilişsel alt test arasında soru sayısı değişiklik gösterdiğinden, bu alt testler arasında ham puanların doğrudan karşılaştırmasını yapmak mümkün değildir. Bu nedenle ham işaretler, 300 ile 900 arasında ortak bir aralığı paylaşan ölçek puanlarına dönüştürülür. Sözel Muhakeme, Karar Verme, Nicel Muhakeme ve Soyut Muhakeme'nin bireysel ölçek puanlarının toplanmasıyla toplam ölçek puanı oluşturulur. 2021'de toplam ölçek puanı 1200 ile 3600 arasında değişmektedir.