SAT MATHEMATICS

  • 81 Görüntüleme

SAT Sınavı, Amerika’daki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrenciler ve Amerikan vatandaşlarının girdiği, üniversite yerleştirme sınavıdır. Sınavda adayların matematik-geometri, okuma-yazma ve anlama, sosyal bilimler, fen bilimleri ve dil seviyesi alanlarındaki bilgi düzeyleri ölçülür.

SAT matematik testini iki bölüme ayırmışlardır. İlki hesap makinesi kullanabileceğiniz, diğeri ise kendi becerileriniz ile hesap makinesi kullanmadan yapacağınız bölümdür. SAT matematik soruları, sınava giren adaylara ileri ki hayatlarında kullanabilecekleri problemleri ve çözümleri yansıtmaktadır. Adayların bu yönde gelişebileceklerini düşündükleri konuları, matematik sorularında uygulamaktadırlar. 

Bu konular; 

  • Denklem ve denklem sistemleri
  • Problem çözme
  • Oran-orantı
  • İstatistik
  • Geometri
  • Trigonemetri 

diyebiliriz. Toplamda SAT matematik testinde adaylara sunulan 54 matematik problemi bulunur ve bu testin puanlaması 200-800 arasında değişmektedir.

SAT matematik, sınava girecek adaylara problemlere stratejik yaklaşma, hız ve esneklik, çözüm odaklılık, problemleri analiz etme ve bunun sonucunda matematiksel olarak bir çözüme kavuşmasını sağlama gibi kabiliyetler kazandırır. Bunların yanı sıra aldığınız puanın öğrenim hayatınızdaki başarınızı da gösteren bir kriter olduğunu söyleyebiliriz.