Öğrenciler için özel ders öğretmenlerinin yeri başkadır. Aslında aynı durum veliler için de geçerlidir. Hatta veliler, özel ders öğretmeni konusunda çoğu zaman öğrencilerden daha hassas davranırlar. Çocukları için en doğru öğretmeni bulmak adına kapsamlı bir araştırma yaparlar. Tercih ettikleri öğretmenin bu konuda başarılı olup olmadığını da merak ederler. Öğretmenlerin sahip olduğu özellikleri analiz ederek çocuğunuz için faydalı olup olmayacağını daha rahat anlayabilirsiniz. 

Özel Ders Öğretmenleri Öğrencileri Dengeler

Özel dersler sırasında öğretmenler, ders verdiği öğrencinin psikolojik durumunu kolay bir şekilde algılar. Öğrencisine abla ya da ağabey gibi yaklaşıp onun öğretmeni olmasının yanı sıra arkadaşı da olur. Bu bakımdan özel ders öğretmeninin, öğrenci üstünde rahatlatıcı etkileri vardır. Zaten öğrencilerine bu şekilde yaklaşan öğretmenlerin, mesleklerinde fazlasıyla başarılı olduğu gözlenir. Dersler eğlenceli bir hale getirildiği zaman özel ders ile daha da kolay olur. Başarılı bir özel ders öğretmeni, öğrencisinin derslerde zorlandığı noktaları da barındıran ödevler verip bunların çözümünü takip edip öğrencilerin zorlukları hem planlı hem de programlı şekilde aşmasını sağlarlar. Özel ders öğretmeni tam anlamıyla öğrencinin üzerinde dengeleyici bir unsur görevi görür. Bu kısımda da öğretmenin başarısı ön plana çıkar. Ebeveynler çocuklarının başarısız olması sebebiyle sürekli olarak onlara bağırarak kötü davranabilir. Fakat özel ders öğretmenleri çocuklar ile anne ve baba arasında yıpranmış olan ilişkiyi onarma kısmında da dengeleyici bir  unsur olur. Hatta köprü vazifesi dahi görür.

Başarılı Özel Öğretmen Başarılı Öğrenci Demek

Öncelikle başarılı bir özel ders öğretmeni işini  ticari olarak görmeyen, öğrencisi için en verimli olan bilgiyi vermeyi amaç edinen, kendi alanında profesyonel öğretmen olma hedefi olan ve erdem sahibi kişilerdir. Kendi alanında başarısıyla dikkat çeken standart ücret tarifeleri ile en kaliteli şekilde hizmet sağlayan öğretmenlerdir. Başarılı bir özel öğretmen öğrencinin başarı seviyesine göre bu süreci sağlıklı bir şekilde yönlendirir. Öğrenci o derse ihtiyaç duymuyorsa ya da o derste başarılıysa öğrenci için yeterli saatleri saptayıp bir program kapsamında özel ders içinde yön verir. Yani veliyi kandırma gibi bir amacı kesinlikle olmaz. Eğer çok başarısız bir öğrenci söz konusu ise başarılı olduğu gibi yorumlar yapmaz ve aileyi anlamsızca ümitlendirmez. Çocuğun alabildiği konuları ve alamadığı konuları anne babayla her zaman paylaşarak öğrencinin seviyesine göre bir tempoda devam eder. Üstelik öğrencinin sadece derslerinde değil kişisel yaşamında da yeterli şekilde donanıma ulaşmasına imkan sunar. Öğrenciyle fikir alışverişi yapıp durum değerlendirmelerine başvurur. Öğrenciyi sıkmayarak en verimli dersi yapmak adına uğraş gösterir. Öğrencinin sadece konuları anlamasını değil aynı zamanda pekiştirmesini de sağlar. Konuyu kavrayamadığı zamanlarda ise tekrar tekrar anlatır. Bu sayede çocuğunuz hem eğitim yaşamında hem de kişisel yaşamında başarılı olma yolunda güven içinde ilerler.