LGS açılımıyla Liselere Geçiş Sistemi, 2017 yılıyla beraber Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaokul öğrencilerine uyguladığı bir sınav sistemidir. TEOG yerine gelen bu sınav sisteminin amacı, ortaokul öğrenim hayatı bitecek olan öğrencilerin, sınavda belirlenen seviyeleri sonucunda uygun olan liselere yerleştirilmesidir. Bu sınav sonucunda öğrenciler Fen, Anadolu, Sosyal Bilimler, İmam Hatip, Mesleki ve Teknik liselere yerleşebilirler. Fakat bu sınav öğrenciler için zorunlu bir sınav değildir. Öğrenciler, liselere kayıt yaptırırken isterlerse bu sınavı kayıt için uygulatmayabilirler. Bu noktada ise öğrenci eğer sınav sonucuyla kayıt yapmayacaksa ikametgahına yakın olan okula kayıt yaptırabilir. Özel okulları tercih edecek öğrencilerin ise ikametgahın yakın olması zorunluluğu yoktur. LGS sınavı, PISA ve TIMSS soruları baz alınarak hazırlanmıştır. Sınav içerisinde sorulan soruların amacı, öğrencilerin öğrendikleri becerileri mantıklarıyla beraber ne kadar iyi kullandıklarını ölçmektir. Bu yüzden okuduğunu anlama, öğrendiklerini uygulayabilmek sınav içerisinde önem taşır. LGS tek gün içerisinde iki oturum şeklinde gerçekleşmektedir. Çoktan seçmeli türünde toplamda 90 soru sorulur. Birinci oturumda sözel alan mevcuttur. Toplamda 50 sorudan oluşan sözel alan için verilen süre 75 dakikadır. İkinci oturum ise sayısal alanı kapsar. Toplamda 40 sorudan oluşan sayısal alan için verilen süre 80 dakikadır. Toplamda öğrencilerin 155 dakikası mevcuttur.