Her Özel Ders Özel Mi?

Her Özel Ders Özel Mi?

  • 30 Sep 21
  • Dersimix Akademi
  • 53 views
  • 0 Comment

Özel kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğündeki karşılığı “Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan, benzerlerinden ayrılmasını sağlayan bir özelliği olan, bir kişiyi ilgilendiren, dikkate değer, ayırt edici bir niteliği olan.” şeklinde tanımlanıyor. Bu açıdan bakıldığında “Özel ders” kavramı öğrenciye özel tasarlanan, sadece onun ders ihtiyacını ilgilendiren, içerik ve format olarak öğrenci için ayırt edici olan ders olarak tanımlanabilir. Özel ders öğretmeninin öğrenciyi tanıdığı, ona özel süreci tasarladığı, öğrencinin ihtiyaçlarını doğru anlayıp ona göre ders anlatım sürecini planladığı bir çalışmadan bahsedebiliriz. Peki her özel ders gerçekten özel midir, öğrencinin karakterine, öğrenme tarzına ve öğrencinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış mıdır?

Özel dersin özel olup olmadığını anlamak hem öğrenci açısından hem de ebeveyn açısından önemlidir. Çünkü bu hem veli açısından maddi bir yatırım hem de öğrenci adına bir zaman yatırımıdır. Bu yatırımın doğru şekilde yapılması veli ve öğrenci açısından önemlidir. Bu noktada seçilen özel ders öğretmeninin özel derse yaklaşımı ve öğrencinin bu süreçte aldığı eğitim koçluğu büyük önem taşıyor. Peki bu yolu doğru yürümek için nelere dikkat edilmeli? 

  1. Her şeyden önce öğrencinin neye ihtiyacı olduğu hem öğrenci hem veli hem de ona destek verecek eğitim koçu tarafından doğru tespit edilmeli,
  2. İhtiyacı belirlenen öğrenci için onun karakterine, öğrenme tarzına, ihtiyacına ve seviyesine uygun öğretmen tespit edilmeli,
  3. Tercih edilen öğretmen ile sürecin en başında öğrencinin ihtiyacı ve profili net bir şekilde paylaşılmalı ve öğrenciye özel bir ders planı oluşturulmalı,
  4. Derslere başlayan öğrencinin başarı grafiği hem ailesi hem de eğitim koçu tarafından izlenmeli,
  5. Eğer bir eğitim koçu süreç içinde yoksa, bu rol ebeveynlerin biri tarafından mutlaka üstlenilmeli ya da dersi veren öğretmene bu rol yüklenerek öğretmenden öğrencinin gelişimi adına geribildirim alınmalı,
  6. Süreç içinde beklentiler öğrenciye özel olmalı ki ne hayal kırıklığı olsun ne de fazla beklentiye girilerek süreç içindeki kişiler yıpransın,

Özel ders veren öğretmenler mutlaka kendi ölçme değerlendirme yöntemleri ile öğrenciyi anlamaya ve ona özel bir yol izlemeye dikkat ederler. Bu bir açıdan onların başarısı ya da başarısızlığı olacağı için öğretmenler de öğrenciye özel yaklaşım içinde olmaları gerektiğini bilirler. Her ne kadar öğretmenleri ölçmek ya da notlamak doğru bir ifade olmasa da bu süreç için bunu söylemek, öğrenciye özel bir özel ders sürecinin yürütüldüğünü bilmek önemlidir. Çocuğunuzun alacağı özel ders için özel ve özenle yaklaşmanız herkes adına doğru bakış açısı olacaktır.