Gelecekteki En İyi Mühendislikler

Mühendislik, insanların sorunları çözmesine veya pratik hedeflere ulaşmasına yardımcı olan makineler, sistemler, yapılar ve diğer şeyleri icat etmek, tasarlamak, inşa etmek ve kullanmak için bilim ve teknolojinin ilkelerini uygulayan bir kariyer alanıdır. Mühendislik diplomanız varsa veya almayı düşünüyorsanız, iş bulurken göz önünde bulundurmanız gereken birçok alt uzmanlık vardır.

Endüstri Mühendisliği

Endüstri mühendisleri, ürün ve hizmetlerin üretim süreçlerini değerlendirir ve israfı ortadan kaldırarak ve işçileri, malzemeleri, makineleri, bilgiyi ve enerjiyi entegre eden verimli sistemler oluşturarak bu sistemleri iyileştirmenin yollarını arar. Görevleri arasında üretim çizelgelerini, mühendislik özelliklerini ve süreç akışlarını değerlendirmek, yönetim kontrol sistemleri geliştirmek, ürünlerin imalatında verimliliği en üst düzeye çıkarmak için yöntemler geliştirmek ve hizmet sunmak ve kalite kontrol prosedürlerini tasarlamak ve uygulamak yer alır.

Makine Mühendisliği

Makine mühendisleri, termal sensörleri ve mekanik cihazları ve süreçleri tasarlamak, geliştirmek, inşa etmek ve test etmek için kuvvet, enerji ve hareket ilkelerini kullanır. Ortak görevler arasında etkili araçlar tasarlamak, taslaklar hazırlamak, prototipler oluşturmak ve test etmek, test sonuçlarını analiz etmek, ekipman arızalarına veya sorunları teşhis etmek ve çözümler önermek için zorluklara yatırım yapmak, mekanik teknolojileri geliştirmek, ürünleri veya prosedürleri kullanmak için işlevsel yollar bulmak için teorileri test etmek ve üretimi denetlemek yer alır.

Robotik Mühendisliği

Robotik mühendisliği, insan eylemlerini kopyalayan makineler oluşturmaya odaklanan bir mühendislik alanıdır. Bir robotik mühendisi, madencilik, imalat, otomotiv, hizmetler ve daha fazlası gibi endüstriler için bu uygulamaları veya otonom makineleri (diğer bir deyişle robotlar) oluşturur. Genellikle amaç, makineleri tekrarlayan, tehlikeli veya sağlıksız işler yapmaysacak şekilde programlamaktır.

Harita Mühendisliği

Haritacılar, yer araştırmaları, raporlar, uzaktan algılama sistemleri, uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarından coğrafi verileri araştırır, toplar, ölçer, yorumlar, manipüle eder, depolar ve alır. Tasarım, sosyal, politik, kültürel, eğitimsel ve çevresel amaçlar için tematik haritalar ve çizelgeler oluşturmak ve güncellemek için bu verileri kullanırlar. Haritaları, bölgesel, kentsel ve arazi kullanım planlaması ve imar kararlarının alınmasına ve pazarlama, jeoloji, mühendislik ve çevre çalışmalarını içeren iş kararlarına yardımcı olur. 

Yazılım Mühendisliği

Yazılım mühendisliği, bilgisayar sistemleri yazılımı ve uygulama yazılımlarının geliştirilmesini ve oluşturulmasını içeren bir bilgisayar bilimi dalıdır. Yazılım mühendisleri, programlama dilleri, yazılım geliştirme ve bilgisayar işletim sistemleri hakkında kapsamlı bilgiye sahiptir ve mühendislik ilkelerini yazılım oluşturmaya uygularlar.