GEOMETRİ

 • 54 Görüntüleme

AYT sınavında öğrencilere sunulan süre toplamda 180 dakikadır. Toplam soru sayısı ise 160 tanedir. Her öğrenci, kendi alanındaki soruları çözer. Bu yüzden öğrencilerin sorumlu olduğu soru sayısı, öğrencinin bölümüne veya tercih etmek istediği bölüme göre değişmektedir. AYT Geometri, matematik bölümü içerisinde öğrencilere sorulmaktadır. Toplamda 40 sorudan oluşan AYT Matematiğin 14-15 sorusu geometri dersinden gelmektedir. Bu konuları aşağıda listeli bir şekilde bulabilirsiniz.

2021 AYT Geometri Konuları;

 • Temel Kavramlar
 • Doğruda Açılar
 • Üçgende Açılar
 • Özel Üçgenler
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Açıortay
 • Kenarortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Benzerlik
 • Açı Kenar Bağıntıları
 • Çokgenler
 • Özel Dörtgenler
 • Dörtgenler
 • Deltoid
 • Paralelkenar
 • Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen
 • Kare
 • İkizkenar
 • Yamuk
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Noktanın Analitiği
 • Doğrunun Analitiği
 • Dönüşüm Geometrisi
 • Katı Cisimler (Uzay Geometrisi)
 • Dikdörtgenler Prizması
 • Küp
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni
 • Küre
 • Çemberin Analitiği

AYT Geometri bölümünde son 4 yıldır Doğrunun Analitiği, Dönüşüm Geometrisi, Katı Cisimler gibi konulardan 1-3 arasında soru gelmektedir.