Kullanım Koşulları

DersimiX’e üye olmanızdan itibaren, aşağıda yazılı olan ve üye olmaya ilişkin önemli bilgiler içeren hususları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kabul etmiş sayılırsınız. DersimiX’e üye olmadan önce lütfen işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dikkatle okuyunuz ve Üyelik Sözleşmesi’nin içerdiği tüm maddeleri ve hükümleri onaylamıyorsanız üyelik sürecini tamamlamayınız. Yeni üyelik oluşturma esnasında, bu metni okuduğunuzu ifade eden bir bölümle karşılaşacaksınız, bu kısmı işaretlemeniz aşağıdaki maddelerin tamamını kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Üyelik Sözleşmesi’nde yer almayan her türlü bilgi ve tanım için işbu Üyelik Sözleşmesi’nin DersimiX’deki diğer belge ve açıklamalarla birlikte ayrılmaz parçalarından biri olan Kullanım Koşulları [a]geçerlidir.

1. TARAFLAR VE KONU

1.1. İş bu üyelik Sözleşmesi ve web sitesinde yer alan diğer kurallar DersimiX tarafından sunulan hizmetlere ilişkin şart ve koşulları ve web sitesinin kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. Kullancı’nın web sitesi üzerinden eğitim talebi oluştururken veya eğitim hizmeti verirken işbu sözleşmeyi onayladığı veya web sitesinden yararlanmaya başladığı andan itibaren iş bu sözleşmeye uymayı taahhüt ettiği kabul edilir.

1.2. DersimiX’in sahibi “Küçükbakkalköy Mh. Nartanesi Sk. No:11/‘2 Ataşehir, Türkiye” adresinde yerleşik olan İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) adlı şirkettir. DersimiX üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır. Şirket, DersimiX’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, her neviden içeriği ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. 1.3. Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşulları her zaman ve herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan değiştirebilir. Bu değişiklikler, İnternet Sitesi’nde Üyelik Sözleşmesi, Üyeler’in tek taraflı taraflı beyanı ile değiştirilemez.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme metni içerisinde;

2.1. “DersimiX” İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin,

2.2. “Web Sitesi” https://DersimiX.com internet sitesini ve IOS / Android tabanlı Mobil uygulamaları

2.3. “Kullanıcı” Herhangi bir sebeple Web Sitesi’ni kullanan kişileri,

2.4. “Üye” E-posta ve/veya telefon kaydı alınarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin kabul edilmesi koşuluna bağlı olarak kendisine kullanıcı adı ve şifre belirleyen Kullanıcı’yı,

2.5. “Hizmet Alan” web Sitesi üzerinden Hizmet Verenlerce sunulan bir hizmeti satın almak için Ders Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişiyi (öğrenci/veliyi),

2.6. “Hizmet Veren” (Yönetmelik kapsamında Hizmet Sağlayıcı) hizmet sağlamak üzere DersimiX üzerinden Öğretmen Profili oluşturan ve işbu Kullanıcı sözleşmesini onaylayan şahıs, kuruluş veya tüzel kişiyi; farklı bir ifadeyle öğretmen/eğitmenler ile birlikte Özel Öğretim Kursları, Dil Kursları, Kişisel Gelişim kursları, Çeşitli Kurslar, Meslek Eğitim Kursları, Özel Okullar ve Eğitim/Danışmanlık veren kurumlarını (Hizmet Veren tüzel bir kişi ise, söz konusu tanım Hizmet Veren adına hizmetleri yürüten ve ona bağlı olarak çalışan kişileri de) kapsar,

2.7. “Eğitim Danışmanı” hizmet alan öğrencilerin eğitim süreçlerini yöneterek öğrencilerin ihtiyaçları karşısında en uygun ders ve öğretmeni bulmasını sağlayan ayrıca talep halinde mentörlük vererek ders verimliliğini takip eden kişiyi,

2.8. “Ders Talebi” Hizmet Alan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den ders almak amacıyla Web Sitesi üzerinde oluşturulan hizmet talebini,

2.9. “Ders Onayı” DersimiX sistemi üzerinden ders planlamasını yaparak ders talebi oluşturan Hizmet Alan’ın talebinin Hizmet Alan ve eğitim danışmanı tarafından onaylanarak ders gün ve saatinin kesinleşmesini.

2.10. “Meslek Profili” Hizmet Veren’in Hizmet Alan’a sunabileceği hizmetin tanıtımını yapmak, Hizmet Alanlar tarafından sunulan Hizmet Talebi’ne cevap vermek amacıyla, Web Sitesi üzerinde oluşturduğu profili,

2.11. “Komisyon Ücreti” Anlaşmaya Varılmış İşler için DersimiX tarafından belirlenen oranda Anlaşmaya Varılmış bedel üzerinden hak ettiği bedeli,

2.12. “Sözleşme” İşbu Kullanıcı Sözleşmesini,

2.13. “Yönetmelik” 26 Ağustos 2015 günlü ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik’i ifade eder.

3. DERSİMİX TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER

3.1. DersimiX, öğrenci ile öğretmeni buluşturan Türkiye’nin ilk ‘özel ders’ pazar yeri uygulamasıdır. DersimiX sadece öğretmen listeleme sitesi değil, aynı zamanda öğrenciye danışmanlık yaparak özel derslerini planlayan ve akademik danışmanlık sağlayan organik bir yapıdır. Öğrenci-Öğretmen-Veli üçgeninde, özel ders süreçleri devam ederken, öğrencinin gelişimi de birlikte izlenir.

3.2. DersimiX yalnızca bir platformdur, Web Sitesi’nde yer alan hizmetlerin sahibi veya sağlayıcısı değildir. Yönetmelik’in 6/4 maddesine göre, DERSİMİX ARACI HİZMET SAĞLAYICIDIR ve hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4. KULLANIM ŞARTLARI

4.1. Web Sitesi’ne üyelik ücretsizdir. Üyeler, tek bir Üye hesabı üzerinden aynı anda birden fazla Hizmet Talebi gönderebilirler. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması üyenin kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı adı ve şifresi paylaşılmamalı ve özenle korunmalıdır. Üye, hesabının kendi kusuru nedeniyle başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan sorumludur. DersimiX, bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Üye’ye aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2. Üye hesabı oluştururken Web Sitesi’ne beyan edilen isim, adres, telefon, e-posta, T.C. kimlik numarası, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, iban gibi her türlü bilgi, güncel, doğru ve eksiksiz olmalıdır. Söz konusu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Üyelerin veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk ilgili Üye’ye aittir.

4.3. Üyeliğe ilişkin kullanım hakları, kullanıcı adı ve şifresi başkalarına devredilemez.

5. HİZMET TALEBİ OLUŞTURULMASI

5.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı, işbu Sözleşme koşulları uyarınca kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak bir Hizmet Talebi oluşturabilir.

5.2. İşbu sözleşmeyi kabul eden kullanıcılar 18 yaşından büyük olduklarını beyan ve kabul etmiş sayılırlar. Hizmet Talebi’nde bu beyanın aksinden doğabilecek durumlardan DersimiX’i sorumlu tutulamayacağını ve talebin kendi sorumluluklarında olduğunu kabul ve beyan ederler.

5.3. Geçerli bir Hizmet Talebi oluşturmak için hizmete ilişkin gerekli bilgilerin (talep edilen dersin niteliği, özelliği, kalitesi, ifa yeri, süresi vb.) eksiksiz, doğru ve açık olarak verilmesi ve içeriğinin işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uygun olması gerekir.

5.4. DersimiX, Kullanıcı Hizmet Talebini yapabilmek için belirlediği seviye, sınıf ve branşa göre, online ya da yüz yüze seçeneğini takip ederek, yapay zeka teknolojisi ile uygun öğretmenleri listeler. Bu liste üzerinden öğretmen profillerini inceleme imkanı bulur ve aradığı öğretmen ile sistem üzerinden iletişime geçer. Hizmet Talebi’nin içeriğine ilişkin tüm sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

5.5. Etik ve ahlaki değerlere uygun olmayan (sınava girme, ödev yaptırma, tez yazdırma vb.) talep içerikleri oluşturulmamalı, bu tip içerikli talepler hizmet veren tarafından karşılanmamalıdır. Bu tür taleplerin oluşturmasına ya da bu tür taleplere ilişkin hizmet verilmesine ilişkin doğacak tüm sorumluluk talep sahibi Hizmet Alan'a ve/veya Hizmet Veren'e aittir.

5.6. Hizmet Alan DersimiX üzerinde birden fazla Hizmet Talebi oluşturabilir. Buna karşın çok fazla sayıda ve arka arkaya geçersiz Hizmet Talebi oluşturmaları ancak bu talebe ilişkin ödemelerin yapılmaması durumunda DersimiX bu kullanıcıları sistemde inaktif duruma getirme yoluyla kullanıcı hesaplarını askıya alma hakkını saklı tutar.

6. HİZMET TALEBİNİN ONAYLANMASI

6.1. Hizmet Alan tarafından Hizmet Veren’in seçilmesi üzerine sistem üzerinden Hizmet Veren ile iletişime geçilerek verilecek hizmet ile ilgili deneme dersi yapılır. Bu deneme dersi ücretsiz ve online olarak yapılmakla birlikte sadece hizmet talebinde bulunan Hizmet Alan’a tanımlanır.

6.2. Deneme dersinin süresi maximum 30 dk olmakla birlikte Hizmet Veren hizmet talebi karşısında bu deneme dersini vermeyi kabul ve taahhüt eder. Hizmet talebi üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde Hizmet Veren deneme dersine ilişkin herhangi bir ücret talep edemez.

6.3. Deneme dersinin akabinde hizmet alımı için eğitim danışmanı tarafından dersin günü, yeri, saati, içeriği ve ücreti kararlaştırılır. Hizmet bedeli, Hizmet Veren’in profilinde yer alan ücret aralığı üzerinden eğitim danışmanı tarafından Hizmet Alanla anlaşılarak belirlenir.

6.4. Hizmet Veren tarafından derslerin içeriği, süresi ve devamlılığı gibi değişkenlere bağlı olarak meslek profilinde bir ücret aralığı belirlenir. Hizmet Veren’e hizmet talebinin gelmesi ve deneme dersinin yapılması akabinde eğitim danışmanı tarafından hizmet bedeli belirlenerek Hizmet Alan’a ödeme için sepet oluşturulur. DersimiX üzerinden anlaşılan bir hizmete ilişkin olarak DersimiX’e aracılık ücreti ödenmemesi amacıyla tarafların farklı ücret üzerinden anlaştığı tespit edilirse, DersimiX sağlanan hizmete ilişkin Komisyon bedeline hak kazanır ve ilgili Komisyon Ücreti Hizmet Veren tarafından DersimiX’e ödenir.

6.5. Verilecek hizmete ilişkin taraflar arasındaki anlaşma, ödeme gerçekleştirilene kadar geçerli ve bağlayıcıdır. Anlaşma olmasına rağmen ödeme gerçekleştirilmeden Hizmet Alan ya da Verenin cayması halinde DersimiX’in bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6.6. Hizmet Alan tarafından anlaşma gerçekleştirilen hizmet ücreti 7. Maddede belirtildiği şekilde ödendiğinde hizmet talebi onaylanmış olur.

7. ÖDEME

7.1.Hizmet Alanlar, Online Ödeme Sistemi’ni kullanarak banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile anında online ödeme yaparlar. Online Ödeme Sistemi ile ödeme yapılan durumlarda, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

7.2. DersimiX’in, Online Ödeme Sistemi ile ödemesi yapılan hizmetlerin ilgili Hizmet Alan’a eksik veya kusurlu ifası, Hizmet Talebi’ne uygun Hizmet Veren bulunamaması veya hizmetin iptali halinde ilgili tutarın Hizmet Veren’e iletilmemesi için ödeme kuruluşuna talimat verme ve/veya ilgili Hizmet Talebini iptal etmek hakkı saklıdır.

7.3. Online Ödeme Sistemi için ödeme kuruluşları ile anlaşıldığı takdirde DersimiX yalnızca ilgili bedellerin ödenmesi/iadesi için ilgili kuruluşa gerekli talimatları iletmekle yükümlüdür. İlgili ödeme kuruluşu tarafından Kullanıcı bilgisi ve gerekli diğer tüm bilgilerin saklanması ve güvenli bir şekilde tutulması ve yapılan işlemlerin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi ilgili ödeme kuruluşunun yükümlülüğündedir.

7.4. İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan sistemin işleyişini sağlamak amacıyla hizmeti ifa eden Hizmet Veren, DersimiX’te sunduğu hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Hizmet Alan’dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, DersimiX’i temsilci olarak atamaktadır. Hizmet Alan, hizmetlere ilişkin ödemeyi Hizmet Veren’in temsilcisi sıfatıyla DersimiX’e yapmakla hizmet akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Bu maddede belirtilen temsil yetkisinin Hizmet Veren tarafından verilmemesi veya sonradan iptal edilmesi halinde DersimiX, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Hizmet Veren’in üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.

7.5. Hizmet Alan tarafından yapılan ödemenin %12 + …. TL’si DersimiX’in aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla komisyon ücretidir. Hizmet Alan tarafından yapılan ödemeden komisyon ücreti (toplam ödemenin %12’si+…. TL) kesilerek kalan bakiye Hizmet Veren’in bağlı olduğu/ödemelerini aldığı kuruma yapılır.

7.6. Hizmet Alan’ın talebi doğrultusunda yüz yüze yapılacak dersler için Hizmet Veren ödemeyi elden alabilir. Elden alınan ödemeler için de 7.5. maddede belirlenen komisyon ücretleri geçerlidir. Hizmet Veren elden alınan ödemelerde DersimiX’in komisyon ücretlerini DersimiX’e ödeyerek dersin kesinleşmesini sağlar.

8. ONAYLANAN HİZMETİN HİZMET ALAN TARAFINDAN DEĞİŞİKLİĞİ VEYA İPTALİ

8.1. Hizmet Alanlar ders başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden DersimiX üzerinden gün ve saat değişikliği yapabilirler.

8.2. Hizmet Alanlar ders başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını DersimiX üzerinden iptal edebilirler. Ders başlangıcından 24 saat öncesine kadar derslerin iptal edilmesi halinde Hizmet Alan tarafından ödenen hizmet bedelinin tamamı Hizmet Alan’a iade edililir.

8.3. Dersin başlangıcına 24 saatten az kalmış ve işi kabul etmiş bir Hizmet Veren var ise Hizmet Alan dersi iptal ettiği takdirde Hizmet Bedeli’nin %50’sine denk gelen tutarı Hizmet Alan’a iade edilir.

8.4. Standart hizmet kapsamına girmeyen işleri DersimiX iptal edebilir ve Hizmet Alan’a iptal bilgilendirmesi yapabilir.

8.5. DersimiX, Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, bahsedilen ücretleri almama, indirim yapma ya da bu ücretlerin iadesini yapma hakkını saklı tutar.

8.6. Hizmete ilişkin iptaller, ancak info@DersimiX.com maili üzerinden ve DersimiX sistemi üzerinden yapılabilir. Başka bir kanalla yapılan veya doğrudan Hizmet Veren’e iletilen iptal talepleri dikkate alınmamaktadır.

9. ONAYLANAN HİZMETİN HİZMET VEREN TARAFINDAN DEĞİŞİKLİĞİ VEYA İPTALİ

9.1. Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve DersimiX üzerinden Hizmet Alanla iletişime geçerek anlaşma sağlar. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte yüzyüze dersler için hizmet yerinde olmayı, online dersler için ise çevrimiçi hazır olarak hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü DersimiX’e haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse DersimiX Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.

9.2. Hizmet Veren’in ders iptali yapma hakkı yoktur. Hizmet Veren tarafından ders iptali DersimiX ile iletişime geçilerek sadece DersimiX tarafından ders saatine 24 saat kala yapılabilir. Ders iptalinin ders saatine 24 saatten az kala yapılması gerektiği hallerde DersimiX eğitim danışmanları ile iletişime geçilerek kriz sürecinin yönetilmesi gerekir.

9.3. Hizmet Veren işi kabul ettiğinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, ihtiyaç halinde Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini görüntüleyebilir. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgileri üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz.

9.4. Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da DersimiX üzerinden yazarak iletişime geçebilir. Hizmet Veren DersimiX platformunu aradan çıkarma amaçlı Hizmet Alan’la iletişime geçemez. Eğer Hizmet Veren DersimiX’i aradan çıkarmak amacıyla Hizmet Alan’la iletişime geçer ve bu tespit edilirse DersimiX Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve uğranılan zarar kadar tazminat talebinde bulunabilir.

10. HİZMET VERENLER İÇİN MESLEK PROFİLİ OLUŞTURMA

10.1. En az 18 yaşında olan ve temyiz kudretini haiz herhangi bir Kullanıcı kayıt formunda talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak işbu Kullanıcı Sözleşmesi koşullarını onayladıktan sonra kabul edilen koşul ve içeriğe uygun bir Meslek Profili oluşturup Hizmet Veren (Hizmet Sağlayıcı) sıfatı kazanabilir.

10.2. Meslek Profili oluşturmak için isim, marka, unvan, iletişim bilgisi, vergi dairesi, vergi numarası gibi kayıt anında istenen bilgiler eksiksiz ve açık olarak verilmelidir. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli izne, ruhsata, lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet, diploma, servis yetki belgesi, ticaret sicil belgesi, oda kaydı gibi evrakın ve referansların da girişi yapılmalıdır ve bu belgelerin aslı veya noter onaylı sureti DersimiX tarafından istenildiği takdirde ibraz edilmelidir.

10.3. Yönetmelik Madde 5/4 gereği,

10.3.1. erDsimiX üzerinden hizmet satışı veya aracılığı yapan ve tacir veya esnaf olan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka adı bilgilerinden en az biri. (ii) Tebligata elverişli KEP adresi. (iii) Esnaflar için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. (iv) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının DersimiX’de bulunduğuna ilişkin bilgi.

10.3.2. DersimiX üzerinden hizmet satışı veya aracılığı yapan ve tacir veya esnaf olmayan hizmet sağlayıcı, şu bilgileri eksiksiz olarak bulundurmak zorundadır: (i) Adı ve soyadı. (ii) İkametgâhının bulunduğu il. (iii) Merkez adresi ve onaylanmış telefon numarasının DersimiX’de bulunduğuna ilişkin bilgi.

10.4. Hizmet Veren ile ilgili şartlar ve Hizmet Veren’in yükümlülükleri, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Hizmet sonucunda vermesi gereken evrak, fatura, fiş dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanuni mevzuat dahilinde sair tüm evrakı da hizmetin ifası ile birlikte DersimiX’e iletmek Hizmet Veren’in sorumluluğundadır. DersimiX’in söz konusu belgelerin teminine ilişkin olarak herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

11. MESLEK PROFİLİ, HİZMET TALEBİNİN İÇERİĞİ

11.1. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve taraflarca verilen bilgi, belge ve beyanlar (a) herhangi bir üçüncü kişinin, telif hakkı, patent, marka gibi fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyecek; (b) yürürlükteki hiçbir kanun veya ikincil mevzuatı (ihracat denetimi, tüketici koruma, haksız rekabet veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar vb.) ihlal etmeyecek; (c) genel ahlak ve kamu düzenine aykırı, dürüst ve doğru olmayan, aldatıcı, yanıltıcı veya üçüncü kişilerin tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özürlüleri istismar edici beyan ve tanıtım ifadeleri içermeyecek; (d) lisansa, izne veya ruhsata bağlı ifa edilebilen hizmetlerden olup da lisanssız, izinsiz veya ruhsatsız şekilde hizmet sağlanarak diğer lisanslı, izinli veya ruhsatlı kişi ve kurumlarla haksız rekabet yapmayacak, (e) tescilli markaların ve/veya tescilsiz olsa bile marka işaretlerini haksız yere kullanmayacak, hukuka aykırı olarak başka bir firmanın bayisi, distribütörü ve yetkili servisi gibi beyanda bulunmayacak, (f) onur kırıcı, karalayıcı, tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak; (g) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek ve (h) virüs, Truva atı gibi zararlı yazılımları veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir. Aksi halde DersimiX’in sorumluluğu bulunmayıp, söz konusu sorumluluk ilgili Hizmet Veren’e veya Kullanıcı’ya aittir. Yapılan uygulamayla ya da meslekle ilgili mevzuata aykırı bir durum olduğu takdirde DersimiX Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in DersimiX’e tekrar kaydolmasını engelleme hakkını saklı tutar.

11.2. Meslek Profilleri, Hizmet Talepleri ve Ders İçeriklerine ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Hizmet Veren, Hizmet Alan veya Kullanıcı’ya ait olup DersimiX’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

12. HİZMET BEDELİ İADESİ / CAYMA HAKKININ KULLANILMASI

12. Sözleşmeden cayma hakkı hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Hizmet Alan Web Sitesi veya mail üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek DersimiX’i bu durumdan haberdar etmelidir.

12.1. DersimiX yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a) Hizmet Talebi’nin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Hizmet Talebi’nin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebi’nin zorunlu iptali;

c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle iptali;

d) Hizmet kapsamının anlaşmayla uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.

13. HİZMET SORUMLULUĞU, GARANTİ VERİLMESİ VE İLİŞKİNİN BAĞIMSIZLIĞI

13.1. DersimiX’in Hizmet Alan ile Hizmet Veren arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DersimiX, Hizmet Alan ve Hizmet Veren arasında uyum olacağını veya Hizmet Alan’ın talebine uygun, Hizmet Alan’ın işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Hizmet Veren bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez. Hizmet Alanlar Hizmet Veren hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar.

13.2. DersimiX aracılığı ile Hizmet Verenler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk Hizmet Verenlere aittir. DersimiX’in hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.3. DersimiX, Hizmet Veren'i veya hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez, çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez. DersimiX, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi sistem içindeki bazı algoritmalar aracılığıyla Hizmet Veren’ler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, bazı Hizmet Veren’leri kullanıcılar tarafından çokça beğenilmiş, tercih/tavsiye edilmiş veya memnun kalınmış olması sebebiyle ön plana çıkarabilir. Ancak söz konusu durum, DersimiX’in vermiş olduğu bir tasdik veya garanti anlamına gelmemektedir.

13.4. DersimiX, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasındaki ilişkiden sorumlu olmayıp, Hizmet Veren’in sağlayacağı hizmet sırasında veya herhangi bir zamanda Hizmet Alan veya 3. kişilere vereceği zararlardan DersimiX’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

13.5. DersimiX, Hizmet Talebi’ni, Hizmet Verenlerin uygunluk durumuna ve Hizmet Talebi’nin içeriğine göre sisteme kayıtlı Hizmet Veren Profilleri arasından en uygun olan Hizmet Veren profillerine yönlendirir ve Hizmet Veren kendi inisiyatifleri ve seçimleri doğrultusunda Hizmet Talebi’ni onaylama hakkına sahiptirler. Hizmet Talebi’ni Hizmet Veren’in kabul etmemesi durumundan DersimiX sorumlu tutulamaz. DersimiX yalnızca, hizmetlerin belirtilen zamanda ve belirtilen fiyat üzerinden sunulması için gerekli özeni gösterecektir.

13.6. DersimiX, Hizmet Verenlerin güvenilirliği, ilgili hizmeti sağlamak için uygun ve yetkin olduğu, hizmetlerin verilmesi veya zamanında verilmesi, güvenli ve hatasız olması, hizmet kullanımından elde edilecek sonuçların yeterliliği veya güvenilirliği veya hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi gibi konularda hiçbir garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

13.7. DersimiX, herhangi bir sorumluluğu bulunmamasına rağmen, Hizmet Veren’lerin sağladığı hizmetlerin doğru ve tam olarak ifasını sağlamak için elinden gelen gayreti sarf edecektir. Ancak, Hizmet Veren’lerin ağır ihmal veya kusuru nedeniyle Hizmet Alan’ları ve 3. kişileri herhangi bir şekilde zarara uğratması ve/veya bu konudaki dava ve takiplerin DersimiX’e yönelmesi halinde, DersimiX, tüm zararlar ve ayrıca yargı giderleri, para cezaları ve avukatlık ücretleri için Hizmet Veren’e rücu veyahut DersimiX’deki hak ve alacaklarından takas / mahsup etme hakkını saklı tutmaktadır.

13.8. Hizmet Alan’dan veya Hizmet Veren’den kaynaklanan hatalardan (yanlış tarih verilmesi, yüzyüze derslerde belirtilen adreste Hizmet Alan veya Veren’in bulunmaması vb. hatalarda dolayı DersimiX’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. DersimiX söz konusu durumların oluşmaması için azami gayreti gösterecektir. Ancak oluşan hatalardan veya zararlardan dolayı Hizmet Veren’e veya Hizmet Alan’a herhangi bir bedel veya tazminat ödemeyecektir.

13.9. DersimiX, Hizmet Veren’in belirlenen tarih ve saatte hizmetin ifası için Hizmet Alan’la anlaşılan işi yerine getirmemesi durumunda Hizmet Veren’e farklı şekillerde yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar. Bu yaptırımlar, Hizmet Veren profilinde değişiklik yapma, profili silme, eksiklik giderilene kadar askıya alma ve Hizmet Veren’in DersimiX’e tekrar kaydolmasını engelleme ve tazminat talebini kapsayabilir.

13.10. Hizmet Veren tarafından Meslek Profilinde belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğu Hizmet Veren tarafından taahhüt edilmektedir, DersimiX’in bu konuya ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.

13.11. Hizmete ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat kapsamında temin etmesi gereken her türlü izin, onay, kontrol belgesi, ruhsat vb. belgeye ilişkin sorumluluk Hizmet Verenlere ait olup, aksi takdirde doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk Hizmet Veren’e aittir. DersimiX’in ve 3. kişilerin bu nedenle uğradığı ve/veya uğrayacağı zararlardan sorumluluk ve her türlü zararın tazmin yükümlülüğü Hizmet Verenlere aittir.

13.12. DersimiX, Hizmet Alan’a ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Hizmet Alan’ın söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncel ve aktüel olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

13.13. DersimiX’te listelenen hizmetlerden dolayı, DersimiX, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, satıcı, sağlayıcı, imalatçı, üretici, bayi, acente, reklamcı veya mecra kuruluşu statüsünde değildir.

13.14. DersimiX, sisteminde kayıtlı Hizmet Alanların isim, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerinin Talep oluşturulması veya ilgili hizmetin verilmesine yönelik olarak Hizmet Verenler ile paylaşılmasından dolayı Hizmet Alan ve Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir. Hizmet Alan ve Hizmet Veren, işbu sözleşme kapsamındaki hizmetlerin pazarlanması ve yerine getirilmesi için kişisel verilerinin işlenmesine ve işbu sözleşmedeki amaçlara uygun olarak paylaşılmasına muvafakat etmişlerdir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5(c) ve 5(f) maddelerine göre, Hizmet Alan ve Hizmet Veren’lerin kişisel verilerinin işlenmesi ve sadece sözleşme tarafları arasında paylaşılması, açık rıza alınmasını gerektirmemektedir.

13.15. Hizmet Alan bilgileri DersimiX tarafından Hizmet Veren ile hizmetin sağlanması veya Talebin oluşturulması için paylaşılmaktadır. Bu bilgi paylaşımı ile hizmetin sorunsuz sağlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bilgilerin Hizmet Veren tarafından ayrıca Hizmet Alan’ın onayı alınmadığı hallerde reklam, pazarlama, kişisel vb. herhangi bir durum veya amaç için kullanılması, üçüncü kişilerle paylaşılması veya devri veya Hizmet Alan ile Hizmet Veren(ler) arasında ortaya çıkabilecek sorunlardan veya oluşabilecek zarardan kesinlikle sorumlu değildir.

13.16. DersimiX ile Hizmet Veren arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.

14. TÜM İLİŞKİN GENEL HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

14.1. Kullanıcılar, birbirleri arasındaki ilişkilerden tamamen kendileri sorumludur.

14.2. Kullanıcı’lar birbiriyle ya da DersimiX çalışanları ile iletişim kurarken, ırkçı, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret söylemi, kişilik haklarına aykırı, onur kırıcı, hakaret içeren, taciz eden veya tacizi savunan, illegal & terörist faaliyetleri öven, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici, cinsel taciz oluşturan ve iftiracı nitelikte davranışlar sergileyemez, bu yönde içerikler kullanamaz. Aksi bir durum Kullanıcı’nın haklarının sona erdirilmesi ve gerektiğinde durumun resmi makamlara bildirilmesini gerektirebilir.

14.3. Gerek Hizmet Veren, gerek Hizmet Alan Kullanıcılar hakkında, hizmetin öncesi, hizmetin görülmesi ve hizmet sonrasında, herhangi bir suç oluşturan davranışlardan dolayı bir soruşturma açılırsa veya yargılama yapılırsa, DersimiX elindeki tüm bilgi ve belgeleri talep üzerine ilgili yargı makamlarıyla paylaşacaktır.

14.4. Hizmet Alan veya Hizmet Veren’ler, kendileri veya bir başkası için hizmet almadığı veya sağlamadığı halde, lehte veya aleyhte yorum yazamaz, bir başkasının iş ürünleri, markası, ticari ünvanı ve hizmetleri hakkında haksız rekabet yaratacak şekilde içerik yazamaz.

15. HİZMET ALAN’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

15.1. Hizmet Alan’ın işbu Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Alan’a aittir.

15.2. Hizmet Alan, Hizmet Veren Hizmet Talebi’ni onayladığında verilen hizmet için öngörülen fiyatı online Ödeme Sistemi ile ödeyeceğini kabul eder.

15.3. Hizmet Alan, DersimiX aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak DersimiX’in bilgisi dahilinde olmaksızın, DersimiX’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Veren ile iletişime geçmeyecektir.

15.4. Hizmet Alan ilgili hizmet tutarının kredi kartından tahsil edilmesini, daha önceden paylaşılan kredi kartı bilgilerinin değişmesi durumunda DersimiX’i bilgilendirmeyi kabul eder.

15.5. Hizmet Alan, kredi kartı bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, DersimiX’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya “ilk 6 son 4 rakamı” ile DersimiX sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan DersimiX sorumlu değildir.

15.6. Hizmet Alan, hizmete ilişkin olarak kendisine düşen tüm vergilerden, DersimiX’in gelirine bağlı oluşan vergiler hariç olmak üzere sorumludur.

15.7. Hizmet Alan, hizmeti gördüreceği (dersin yapılacağı) sırada hizmeti gördüreceği (dersin yapılacağı) ev, ofis, bina, gibi her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır.

15.8 DersimiX sistemi üzerinden sunulan hizmet (grup dersleri dışında) sadece bir kişiye sunulacak şekilde tasarlanmıştır. Sunulan hizmet içeriğinden birden fazla kişi yararlanamaz, online dersler kayıt altına alınmaz, paylaşılmaz, çoğaltılamaz. Bu durumların oluşması halinde DersimiX’in hukuki yollara başvurması hakkı saklıdır.

16. HİZMET VEREN’İN YÜKÜMÜLÜKLERİ

16.1. Hizmet Veren’in işbu Sözleşme koşullarına ve Hizmet Alan’a karşı üstlendiği ifa yükümlülüklerine uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Hizmet Veren’e aittir.

16.2. Hizmet Veren’in Hizmet Talebi için Hizmet Alan ile anlaşması Hizmet’in Hizmet Veren tarafından anlaşılan zamanda, yerde ve şekilde (yüzyüze veya online) yapılacağına dair yasal anlaşma yapıldığı anlamına gelir. Bu bağlamda DersimiX üzerindeki yazışmalar ve DersimiX tarafından iletişim kurulmasına izin verilen iletişim araçlarındaki yazışmalar delil sayılır.

16.3. Hizmet Veren, DersimiX aracılığı ile oluşturulan bir Hizmet Talebi’ne ilişkin olarak DersimiX’in bilgisi dahilinde olmaksızın, DersimiX’i dışarıda bırakmak, daha düşük bir fiyata anlaşmak veya Komisyon Ücreti ödenmemesi amacıyla Hizmet Alan ile ayrıca bir iletişime geçmeyecektir.

16.4 Hizmet Veren, ödemenin kendisine yapılacağı hesap bilgilerinin mevzuat kapsamında izin verildiği ölçüde olmak kaydıyla, DersimiX’in anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu sisteminde veya DersimiX’in sisteminde saklanması ve sistem işleticileri ile paylaşma yetkisine sahip olduğunu kabul eder. Anlaşmalı ödeme kuruluşu sisteminde oluşabilecek aksaklıklardan DersimiX sorumlu değildir.

16.5. Hizmet Veren’in kayıtlı olduğu vergi dairesine bildireceği kazanç beyanları, kendisinin yasal sorumluluğunda ve yükümlülüğündedir.

16.6. Hizmet Veren, hizmeti vereceği (dersin yapılacağı) sırada hizmeti vereceği (dersin yapılacağı) ev, ofis, bina, gibi her türlü tesiste, iş güvenliği ve iş sağlığına ilişkin her tür önlemi almış olmalıdır. Kendisinin ve personelinin bu konuda gerekli eğitimleri aldığını ve bu konudaki sorumlulukların DersimiX’e ait olmadığını kabul eder.

16.7. Hizmet Alan, DersimiX’in kusurlu olduğu haller dışında, herhangi bir maddi veya manevi zararı için ve/veya ayıplı mal/ayıplı hizmet için Tüketici Hakem Heyetlerine ve/veya Tüketici Mahkemelerine başvurur ve hasım olarak Hizmet Veren yerine DersimiX’i gösterirse, DersimiX öncelikle en iyi şekilde savunmasını yapmakla ve ilgili talebi doğru yere yönlendirmekle mükellef olup, tüm savunmasına rağmen Hakem heyeti kararı veya Tüketici Mahkemesi kararında Hizmet Alan lehine, DersimiX aleyhine bir tazminat veya ceza çıkması durumunda, Hizmet Veren bu tazminatı / cezayı ferileriyle birlikte (yargı ve icra harçları, gecikme faizleri ve karşı taraf vekalet ücreti) DersimiX’e aynen ödeyecektir.

17. DERSİMİX’İN YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

17.1. DersimiX sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Kullanıcılar, Web Sitesi'nin kullanımına ilişkin olarak DersimiX’e herhangi bir kullanım ücreti ödememektedir, söz konusu nedenle DersimiX’ten sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

17.2. DersimiX veya iş birliği yaptığı ödeme kuruluşu güvenlik şüphesi doğuran Hizmet Alan ve Hizmet Veren işlemlerinden dolayı ilgili Kullanıcıların kredi kartı ile online ödeme yapma imkânını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Söz konusu nedenle DersimiX’in Kullanıcılarına veya 3. kişilere karşı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

17.3. DersimiX, Web Sitesi'nin kullanılması ile oluşacak tüm verilerin fikri haklarına sahiptir. DersimiX, söz konusu bilgilerle Kullanıcı bilgilerini açıklamaksızın demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir veya bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Bu işlemler DersimiX’in gizlilik politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.

17.4. DersimiX Kullanıcılarına promosyonlar ile yeni hizmet veya projeler veya haberleri e-posta veya push bildirim yolu ile haberdar edebilir. Kullanıcıların söz konusu e-postaları almak istememesi halinde [info@DersimiX.com] adresine yazılı bildirimde bulunarak veya kendisine ulaşan ticari iletişim kanalı üzerinden söz konusu bildirimleri almayı durdurabilir.

17.5. Kullanıcılar arasında fikri hakların ihlaline ilişkin herhangi ihtilaf olduğu takdirde DersimiX, kendisine ibraz edilecek kesinleşmiş ve icra edilebilir bir mahkeme kararına istinaden işlem yapmakla yükümlüdür. Diğer hallerde, DersimiX kendi takdirinde olmak üzere işlem yapar.

17.6. Kullanıcılardan Hizmet Veren’e ilişkin olarak gelen yorumlar/değerlendirmeler, DersimiX tarafından yapılacak gerekli onay, kontrol ve düzeltme akabinde tüm Kullanıcıların görebileceği şekilde yayınlanır. DersimiX’in söz konusu yorumları düzeltme, sıralama ya da yayımlayıp yayımlamama yetkisi vardır.

17.7. DersimiX, önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi’ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

17.8. Web Sitesi’nin bütünlüğünü korumak amacıyla, DersimiX dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, bazı Kullanıcı’ların ve belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişmelerini engelleyebilir.

17.9. Hizmet Veren ve Hizmet Alan, Web Sitesi’ne yüklemiş oldukları içeriklerden 5651 sayılı Yasa’nın 4. Maddesine göre hukuki ve cezai olarak sorumludur. İçeriklerin, DersimiX tarafından yayınlanmış olması Hizmet Veren ve Hizmet Alan’ın sorumluluğunu kaldırmamaktadır.

17.10. DersimiX hizmetlerin bazılarını veya tamamını ileride ücretli veya ücretsiz yapma hakkını saklı tutar. Bazı hizmetlerin ücretlendirme ve komisyon politikası satın alınan veya sunulan hizmetlerin sayısı, yoğunluğu veya niceliğine göre zaman zaman değişiklik gösterebilir.

17.11. DersimiX, dilerse Kullanıcıların e-posta adresini, cep telefon numarasını ve diğer bilgileri doğrulamak amacıyla SMS, e-posta veya diğer teknik araçlar kullanabilir.

17.12. DersimiX Üyelerin işbu Sözleşmeyi ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde ya da durumun gerektirdiği ölçüde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi’ni kullanmaktan ve Üyelik haklarına erişimden men edebilir, Üye’liği askıya alabilir, geçici olarak kullanımı durdurabilir.

17.13. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca getirilen yasal düzenlemeye uygun olarak DersimiX’de e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamalarına geçilmiştir. E-fatura kullanıcısı olmayan Kullanıcı’ların e-arşiv faturaları elektronik ortamda oluşturulacak ve elektronik ortamda muhafaza edilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar ile ilgili bildirim en geç 7 gün içerisinde Kullanıcı’ların mail adreslerine yapılacak ve faturalar PDF formatında e-posta yolu ile gönderilecektir. Elektronik ortamda oluşturulan faturalar, tüm resmi makam ve merciler nezdinde yasal belge olarak kullanılabilir.

17.14. 24 Aralık 2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne (Sıra No: 464) göre Aracı Hizmet Sağlayıcı olan DersimiX; takvim yılının birer aylık süreleri içerisinde gerçekleşen işlemlere ilişkin olarak; (i) Aracılık hizmetinin sağlandığı internet adres veya adreslerini, (ii) Aracılık hizmeti verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, TCKN/VKN bilgileri ile işyeri adres bilgilerini, (iii) Aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat tutarı ve tarihini, Gelirler İdaresi Başkanlığı’nın BTRANS sistemi aracılığıyla elektronik ortamda iletmekle mükelleftir.

17.15. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde, DersimiX Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez ve Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

18. SORUMLULUK SINIRLAMALARI

18.1. Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, DersimiX, Web Sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin sorumlu değildir.

18.2. DersimiX, Web Sitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

18.3. DersimiX koruma amaçlı makul tedbirleri almaktadır. Ancak kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

18.4. DersimiX 3. kişilerin Web Sitesi’nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi her türlü zararı ve/veya bir Hizmet Veren’in verdiği hizmetlerden veya Online Ödeme Sistemi haricinde bir Hizmet Alan’ın verilen hizmet karşılığında Hizmet Veren’e ödeme yapmamasından dolayı doğabilecek zararlardan sorumluluk kabul etmez.

19. TELİF HAKKI POLİTİKASI

19.1. DersimiX’de sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. DersimiX, Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Kullanıcı’nın kendi resmi ve portföyü hariç olmak üzere, bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlaması yasaktır.

19.2. Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı DersimiX’e aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması, kullanılan yazılımların ve teknolojilerin tersine mühendislik işlemlerine tâbi tutulması kesinlikle yasaktır.

19.3. DersimiX’e iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları DersimiX’e aittir. DersimiX söz konusu yorumlar üzerinde çeşitli değişiklikler yapmak, yorumları silmek veya tamamen kaldırmak hakkını saklı tutar ve yorumların bazılarını yayımlamayabilir. DersimiX, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabına bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.

20. WEB SİTESİ ÜZERİNDEKİ İÇERİKLER

20.1. Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludur. DersimiX (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

20.2. Web Sitesi DersimiX kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. DersimiX, bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

20.3. DersimiX, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi’nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

• Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan veya hakaret içeren;

• Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

• “Önemsiz posta”, “zincir mektup” veya istenmeyen toplu posta veya “spamming” iletimi içeren;

• Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

• İllegal faaliyetleri teşvik eden veya başkası hakkında kötüleyici ifadeler kullanan, haksız rekabet oluşturan, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

• Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

• Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

• 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

• Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

• Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

• Başkalarına ait kişisel bilgileri kayıt eden, yayan, kötüye kullanan,

• 3. Şahısların marka ve patent gibi, fikri ve sınai haklarını ihlal eden,

• Haksız ticaret uygulamalarına yer veren ve rekabeti sınırlayan, ve

• Ulusal ve/veya yerel tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

20.4. Kullanıcı, DersimiX üzerinde oluşturmuş olduğu profil içeriklerinin çeşitli arama motorları tarafından indeksleneceğini, arama sitelerinin arama sonuç ekranlarında görüntülenebileceğini ve üçüncü kişi/kurumlar tarafından görüleceğini, profilde paylaştığı bilgilerin herhangi bir hukuka aykırılık içermesi durumunda bizzat kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.

21. HİZMET ALAN’LARIN TÜKETİCİ SIFATIYLA HAKLARI

21.1. Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi Hizmet Alanlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince Tüketici sayılır.

21.2. Tüketici sıfatına sahip Hizmet Alan, Hizmet Verenin ifa ettiği işler ile ilgili ayıplı mal ve ayıplı hizmet konusunda, Hizmet Veren’i muhatap göstererek, malın veya hizmetin değerine göre Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. Böyle bir durumda, DersimiX Hizmet Verene ilişkin iletişim bilgilerini ilgili hakem heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine sunabilir.

22. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Yetkili Mahkeme

22.1. İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

22.2. Taraflar, işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için İstanbul (Anadolu) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri’nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

23. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE DELİL SÖZLEŞMESİ

23.1. DersimiX sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri, teklifleri, yorum/değerlendirmeleri vb. en az üç (3) yıl boyunca saklanır.

23.2. Taraflar bu Sözleşme’den doğabilecek uyuşmazlıklarda DersimiX’in ticari defter ve kayıtları ile DersimiX sistemlerinde saklanan verileri her türlü uyuşmazlıkta 6100 Sayılı HMK’nın 193. Maddesi gereği kesin delil kabul edeceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.

23.3. Herhangi bir uyuşmazlıkta, uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları HMK’nın 199. Maddesi gereği belge niteliğindedir.

24. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

24.1. Kullanıcıların işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucunda oluşacak durumlarda, kullanıcılar DersimiX’in ve 3. Kişilerin uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla sorumludur. DersimiX Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir, sözleşmeyi askıya alabilir, geçici olarak sınırlandırabilir veya diğer yaptırımları uygulayabilir. Sözleşme hükümlerinden birinin uygulanmaması sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyeceği gibi diğer sözleşme hükümlerinin uygulanmasına da halel getirmeyecektir.

24.2. Taraflar işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.

25. YÜRÜRLÜK

25 maddeden oluşan iş bu Sözleşme Web Sitesi kullanılmaya devam edildiği ve Kullanıcılara DersimiX tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.

İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (DERSİMİX) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10 uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda bilgileri bulunan İstanbul Teknoloji Girişimleri A.Ş. (DersimiX) tarafından hazırlanmıştır.

MERSİS Numarası: 0481119374500001

Adresi: Küçükbakkalköy Mh. Nartanesi Sk. No:11/2 ATAŞEHİR/İSTANBUL

Telefon: 850 307 14 14 E-mail: info@dersimix.com

DersimiX, kullanıcı ve kullanıcı temsilcilerine ait: Ad, soyad, T.C. kimlik no, iletişim adresi, e posta adresi, cep/telefon numarası, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, çalışma verileri, imza, talep veya şikâyet verileri, olay yönetimi bilgileri, araç plaka bilgileri ve kamera kayıtları verilerini; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe yük bilgileri kayıt işlem bilgileri işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/ hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, amaçlarıyla işlemektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi” hukuki sebebine dayanarak fatura, ödeme, lojistik, “açık rızanın alınması” hukuki sebebine dayanarak sipariş, tanıtım, müşteri memnuniyeti işlemlerinde, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda elde edilmekte, tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmekte olup, gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınarak korunmaktadır. Açık rızaya dayanan işlemlerde, açık rızanın geri alınması halinde, veri işleme faaliyeti durdurulmaktadır.

Kişisel verileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere; gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, hissedarlar, iş ortakları, iştirakler ve bağlı ortaklıklar, tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları, özel sigorta şirketleri, sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. DersimiX internet sağlayıcısı yurtdışı (Almanya) kaynaklı olduğundan iş bu gizlilik metninde açıklanan nedenler kapsamında kişisel bilgilerinizi saklamak ve işlemek adına yurtdışına (Almaya’ya) aktarabiliriz.

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.dersimix.com adresinde bulunan DersimiX Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu DersimiX’e ileterek yapılabilir.

İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (DERSİMİX)

AYDINLANMA BEYANI

Yukarıda açıklanan tüm hususlarda tarafıma gerekli aydınlatma yapıldığını, DersimiX Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını okuduğumu ve anladığımı, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamındaki haklarımı bildiğimi beyan ederim.

Veri Sahibi Adı Soyadı :...................................... T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih :..../...../........... İmza

AÇIK RIZA BEYANIM

Veri sorumlusunun kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve ifası için gerekli olması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, açık rızanın alınmasından kaynaklanan nedenlerle sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verilerimin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işlenmesine;

Açık Rızam ile Kabul EdiyorumKabul Etmiyorum

Veri Sahibi Adı Soyadı :...................................... T.C. Kimlik No: ...................................

Tarih :..../...../........... İmza

İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (DERSİMİX) İNTERNET SİTESI ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (DersimiX) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında, deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı uygulamalardan (çerezler) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) olmak üzere diğer mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

İşbu Çerez Aydınlatma Metninin amacı, (www.dersimix.com) internet sitesinin (“Site”) yayını sırasında, Site kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımına bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak bilgi vermektir. Bu bilgilendirme ile, Site’de hangi amaçlarla hangi tür çerezler kullanıldığı, bu çerezleri nasıl kontrol edilebileceği açıklanmaktadır.

Kişisel verilerin DersimiX tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi, (www.dersimix.com) adresinde yer alan DersimiX Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulunmaktadır.

ÇEREZLERIN KULLANIM AMAÇLARI

DersimiX, Site’de çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezlerle kişisel veriler işlenmektedir. Bu amaçlar başlıca şunlardır:

Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek: Oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması gibi, kolaylaştırıcı fonksiyonlar üstlenmektedir. Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak: Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarını kolaylaştırlan uygulamalardır.

Kanun’un 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde, mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rıza doğrultusunda, aksi hallerde rıza alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilir. DersimiX olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel veriler yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilerle paylaşılabilir. Verilerin aktarıldığı taraf, bu kişisel verileri dünyanın her yerindeki sunucularda saklayabilir.

SITE’DE KULLANILAN ÇEREZLER

Site’de kullanılan farklı türdeki çerez aşağıdadır. Site’de hem birinci parti çerezler (ziyaret edilen Site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezler (ziyaret edilen site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

ZORUNLU ÇEREZLER

Belli çerezlerin kullanımı Site’nin doğru çalışması için zorunludur. Site’de oturum açıldığında devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site’de bir sayfadan diğerine geçişinde etkin olan oturumun devam etmesini sağlamaktadır.

PERFORMANS VE ANALİZ ÇEREZLERİ

Bu çerezler sayesinde Site kullanımı ve performansı analiz edilerek sunulan hizmetler daha iyi hale getirilmektedir. Ziyaretçilerin ençok hangi sayfaları görüntülediği, Site’nin gerektiği gibi çalışı çalışmadığı, olası problemleri çerezler tespit etmektedir. Çerezlerin Kullanımı ve Kontrolü Tarayıcının ayarları değiştirilerek çerezlere ilişkin tercihleri kişiselleştirilebilir. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantılardan faydalanılabilir.

Adobe Analytics

http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

AOL

https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-

settings-on-browser

Google Adwords

https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Google Analytics

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome

http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies

MozillaFirefox

http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera

http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari

https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

Veri Sahibi Hakları

Kanunun “İlgili kişinin hakları”nı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ayrıntısını www.dersimix.com adresinde bulunan DersimiX Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında düzenlendiği şekilde, Başvuru Formu’nu DersimiX’e ileterek yapabilir.

DersimiX olarak Site’de ki çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir, Site’ye yeni çerezler eklenebilir.

Aydınlatma metninin hükümlerini DersimiX dilediği zaman değiştirebilir. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilen her türlü değişiklik sitede yayınlanmakla yürürlük kazanır. Son güncelleme tarihi metnin başındadır.

Veri Sahibi, herhangi bir kişisel verisinin DersimiX tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğini kabul ile bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

İSTANBUL META TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ (DersimiX)